NJOWO

Njowo

Anggitanipun: Madagumilang

Kenthirku kentir kenyut kitir kang kowaca kanthi gumilir. Hanacarakane ya hanacaraka, dudu alifbata, dudu abesede, dudu. Yagene nembe wayah ngene wis ora kersa nggape?

kala kula kelas kalih kula kilak kalo kalih kuli-kuli kula kalo kula keli kali kilen kula kalo kelip-kelip kula kelop-kelop

Yagene? Apalane suwung, pikirane gemblung, panggraitane sepa sepi sepah samun. Kuwanene gogrog gigrig mungkret mengkeret. Wis ra nJowo maneh Gatotkaca saliyane Superhero, wis ra nJowo maneh Wisanggeni saliyane Naruto. Iki lo dhadhaku wis ora kanggo. Iki lo bandhaku sing mesthi menang.

Ponorogo, 1 Maret 2009

14 Tanggapan

 1. Kami dilahirkan dari kebohongan
  Kami dihidupi oleh kebohongan
  Jangan pernah kau ambil dari kami
  Karena hanya itu …
  Sisa-sisa hajat untuk kami makan

  • tak leloledhung
   atiku isih kejeron kedhung
   dirogoh emoh
   dipancing gemang
   nanging iki sejatine Jawi

 2. halah, bel geduel beh, hoek byor
  ojo mung neng lambe apa geguritan thok lo le!
  dadi wong Jowo ki gak mung iso cara Jowo
  sik akeh tunggale!
  golekana dhewe yo?
  aku rasah marahi

  • biyuh, biyuh, jan ra dlomok
   aku trus matur piye?
   puh, isaku ki ya sik ngene
   ya, sithik-sithik to
   ngko rak tekan nggone
   dadine ra ninggal wewaton alon-alon pokok kelakon
   nggih puh!

 3. nderek langkung mas

  • sumangga dalem namung adhapur “pendherek”
   pramila panjenengan ingkang tuhu sakalangkung
   nuwun, nuwun, kawula nuwun

 4. kocap kacarito era globalisasi dadi goro-goro
  nem-neman lali karo budhoyo :
  Anoman wis kalah karo spiderman, Arjuno wis temekan pati dening Naruto
  akhire cah cilik kurang ajar karo wong tuwo
  suwe-suwe menungsa padha nglakoni tindak asusilo

  kaya-kaya wis dho ra wedi karo panase api neroko.
  Aduh biyung, aduh embok, aduh bopo…
  wong Jowo 20 tahun maneh arep kaya ngapa…

  • mula aja mung bingung, mung keduwung
   iki jaman kudu digemati
   olehe padha memetri lan nguri-uri Jawi

 5. aku Jowo tapi ra ngerti blas
  ora Njowo?
  suwun

 6. tulisane wong cilik
  nganggo areng kang ireng
  wusanane dadi pituduh kang becik
  sadengah wong podo dunung

 7. Jawa ujonen hawa
  nganti tekan swargaloka
  dudu hawa sing kesawaban sawan
  dudu hawa sing ana indra
  jangkap kerekep jawa dudu jawan
  jawan aran suket jaman asu ora enak
  jawan wes nungsepke jawa
  jawa ujanen hawa kanthi budi
  ananging ing jaman edan apa iya jawa isa keduman?

  • keduman ora keduman
   aku wis oleh sesanggeman
   kanthi geguritan kang oleh panyaruwe
   saka sanak kang ngerti ing bebuden Jawi
   suwun

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: