Nakodaning Ati, Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Nakodaning Ati

Anggitanipun Madagumilang

Semilir ing sajeroning gerimis iki
Isih kuwat mbisiki sesenggukanmu
Kaya-kaya kuwawa ngrata ombaking samodra garise nasib

Kamangka sliramu sing nggeret pengarep-ngarep kuwi tumekaning gisik
Nglangkahi wengi nyabrang rob tanpa wayah
Tanpa maelu sakehing gubrah

Yagene praumu durung kok lekasi
Anggone nglari nakodaning ati

Ponorogo, 28 April 2009