Nggoleki Adheme Ati, Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Nggoleki Adheme Ati

Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Yagene durung meneng kojah sing ngayawara kuwi
Ngaku seneng menawa menang
Ora gemang ngaku kalah
Nanging mengko nyatane
Kemudu-kudu olehe arep mblenjani sakehing janji
Lan kepenak mapanake awak
Durung-durung wis padha surak-surak
Tan kelingan
Nalika ngamuk marang para sanak sing didhapuk gawe maklumat

Sanalika kamiseseg jeroning dhadha
Klebon welege omong kaya obong-obong resek
Terus nggoleki ana ngendi dununge geni
Kang panase ora pati digape
Kejaba ngedohake ati
Aja nganti kebrongot nepsu
Mala lan bebendu

Ponorogo, 10 Mei 2009

6 Tanggapan

 1. sugeng tepang Mas,
  kula rumaos remen sowan leyeh-leyeh wonten nJoglo adem ayem tentrem punika,
  mugya tansah jinangkung ing ngaluhur pinangka nguri-uri kabudayan adiluhung ing tanah Jawi.

  Maturnuwun
  Rahayu

  • mekaten ugi, kula ugi ngaturaken sugeng pitepangan, Sabdalangit
   pramila kita mboten kendhat ndedonga mugi lestantun kabudayan Jawi
   nuwun, nuwun, kawula nuwun

 2. kang nandur angunduh, nandang wohira priyangga
  ==========
  madagumilang dudu tani
  mula iki kumawani nenandur
  ewuh pekewuh paculira

 3. Ono ing ngendi dununge geni?
  Ono ing pileg yang menyebabkan batuk dan sakit kepala.

 4. yen tan tinemu, luwih becik ngupayakake tamba ati kang limang perkara… 🙂
  ============
  madagumilang:
  suwe ra jamu eee jamu pisan godhong jati
  suwe ra ketemu karo Dhimas Edi Gunt
  ketemu-ketemu maringi tamba ati
  matur nuwun sanget

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: