Ing Segara Ngendi? Geguritanipun Madagumilang

Ing Segara Ngendi?

Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Upama ora kangelan lan tegel
Mesthi dak cidhuk kabeh iwakmu
Mengkono olehe srengen sedulur nelayan
Ing segara ngendi?

Kamangka sing lerab-lerab kae ombake nasib
Kampul-kampul ora weruh menyang ngendi tumuju
Wegah gawe bebungah nganti ilang kuwanene
Njaring lan mancing ngrumeksa gegadhangan
Ing segara ngendi?
Kerana pasir ing gisik iki bakal entek dikeruk
Diuntal watu karange mutah-mutah banyu limbah
Kaya-kaya kabeh ora keconggah sepata
Ora kuwat ngempet sejane ala

Ayake padha lali marang sing mbisiki wingi
Swarane dhewe nalika kleru nekani janji
Digawa angin kang pana marang kasengsarane laku
Ing segara ngendi?
Olehe ngestokake pituduh sarwa becik
Mung kandheg saderma sendika dhawuh

Ponorogo, Mei 2009

3 Tanggapan

 1. iki kepriye mas jlentrehe aku kok rada bingung
  ngesotake pituduh banjur saderma sendika dhawuh
  sendika dhawuhe iki ng sapa?
  ===madagumilang===
  la wis nggenah ngono lo

 2. apa segara kidul, to le?
  iki segara tenanan apa kiasan?
  ah, embuh le, le
  tapi tak waca kok
  ya rada piye-piye ngono lo!
  ===madagumilang===
  ya, ngono-ngono piye, mbah

 3. Se-gara gara… he he..
  ===madagumilang===
  eh, eh, …..
  ada-ada saja sampean

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: