Deklarasiku, Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Deklarasiku

Anggitanipun Madagumilang

Deklarasiku ing satengahing geguritan. Ora niyat ngluhurake apa maneh ngasorake liyan. Amarga wis marem meruhi esemmu manggon ana kene. Kaya-kaya kuwawa ngranggeh pengarep-arep tansah kemanthil-kanthil ing sadhengah donga. Sadhengah papan lan wektu. Tanpa ndadak nggoleki dhisik endi mengko sing bisa gawe trenyuh. Wong ngono kuwi saupama diapusana ya padha ora maelu. Sing butuh karo sing aweh.

Deklarasiku mung tembung rong kecap: iki berkah apa musibah? Nalika para pawongan padha kepencut gumebyare janji-janjine, lan saguh dadi imam. Kosik, kanthi pangerten sing kepriye aku kudu gelem makmum kerana nerak paugeran sing wis dak gegem kenceng?

Sarampunge pahargyan mengko, yen ora terus andum tangis, mula saiki enggal nyicila gemuyu. Ngilangi kemeng tangan kang kanggo salaman makaping-kaping dibarengi ngucap rasa syukur. Kenceng anggone nggegem gegayuhan diwiwiti saka deklarasiku iki.

Ponorogo, Mei 2009

Iklan

11 Tanggapan

 1. -mbukak blog iki aku langsung kepincut amargo akeh boso Jowone
  -tak add ing blog ya mas ben gampang nek aku nggoleki.
  -sukses
  -salam

 2. hehehe… maaf… gak ngerti… bahasanya…
  Salam Sayang

 3. Kula nyuwun….
  Mangga….
  Sinten niku…
  Kula…..
  Kula sinten….
  Kula nyuwowowowon.. πŸ˜€
  Piye bos kabare, mahku ana basa Jawane lho saiki 3/6
  ===madagumilang===
  yo ngko mesthi dolan mrono anggere suguhane cocok we ra kabotan

 4. Basa Jawane deklarasi apa sih pak? πŸ™„
  ===madagumilang===
  wah, yen dhalang mesthine ngerti

 5. Kok urung di ngapdet pak?
  ===madagumilang===
  ngapdet, mangap kaya pedhet?
  moh ah, nek ngundhuh aku saguh, ya piye?

 6. Ijik krasan nenggone dek LARAS iyo? πŸ™„ πŸ˜€
  ===madagumilang===
  la piye wong uenak tuenan je

 7. Haiyo to di hapdhet? Apa sih basa jawane apdet? πŸ™„ Fore play paya?
  ===madagumilang===
  kiraku apdet kuwi ora adoh karo tegese pedhet

 8. Pak Mada, lha deklarasi kang tiga kala wingi paring simpati mboten???

 9. sedaya kalawau gumantung kaliyan kadospundi mangke ing salajengipun, Dhimas Edi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: