Menyelam di Petang Jimbaran, puisi Madagumilang

Menyelam di Petang Jimbaran

Oleh Madagumilang

petang itu di Jimbaran dan pasir lembutmu

bukan duri ikan bakar kausisipkan

melukai kelam

tapi begitu saja kaubiarkan ombak melompat di meja demi meja

mengiringi selera makan itu

tiba-tiba menjadi sepi

menyapa nyala lilin setingkah pengamen menyeruak angin

dan tepukan turis

pelan-pelan

mesti melupakan

tragedi kemarin

Ponorogo, Oktober 2009

Piweling Ing Pinggiring Tlaga Bratan Bedugul, Geguritan Madagumilang

Piweling Ing Pinggiring Tlaga Bratan Bedugul

Geguritan anggitanipun Madagumilang

yen udan deres iki wis bisa gawe kekesing ati nggrantes
apa kowe eling piweling kuwi ya wis suwi dumeling
nyawang lakumu
nyawang lakuku
kecandhet jantraning wektu, nalika dhuhur
sapa sing rumangsa keri kesawur
mantrane sing jaga pakiwan
karo ngracik ewonan
dadi pengarep-arepe dinan
anak lan bojo

ujare: “mangga sholat, sinten imamipun?”
ing pinggiring tlaga Bratan Bedugul
tan kandheg aku saka panyengkuyung
sakehing sembah marang Gusti Maha Agung

Ponorogo, Oktober 2009

Memburu Ragu di Uluwatu, puisi oleh Madagumilang

Memburu Ragu di Uluwatu

Oleh Madagumilang

sekejap di Uluwatu
ketika teman astrologku
meramalku jadi batu

kera kecil meringis
ke mana indukmu
menyeru
pada ranggas pohonan
pada cadas bebatu

kita ternyata cuma sehembus
helaan napas meragu
bertemu

Denpasar, 24 Oktober 2009

Wiwit Wengi Kuwi, Geguritan dening Madagumilang

Wiwit Wengi Kuwi

Geguritan dening Madagumilang


Wiwit wengi kuwi
Ilange kabeh pepeteng
Kerana wis digegem kenceng
Dening gebyar kang cemlorot saka awakmu
Dak togake mbarengi lintang-lintang alihan
Miyak langit kok kaya langitmu dewe
Bisa meruhi sakehing polah
Sing bakal gawe kisruh
Embuh esuk embuh sore

Dumadakan aku ngrumangsani
Yen mengko
Ora bakal kuwagang
Nangani

Ponorogo, 16 Oktober 2009

Geguritan Syawal 1430 H, dening Madagumilang

Geguritan Syawal 1430 H

Geguritan dening Madagumilang

Apa bakal kelakon nglukari sarung klumud lan nyopot kopyah klawuku iki

Kanggo ngemuli mlarate pangrasaku sing sansaya wuda

Kegeret lakune Ramadhan tumekaning Syawal

Ora nggagas yen utang-utangku nyatane panggah durung pok

Senajan kepetung dienggo nglakoni pirang-pirang rakaat taraweh lan witir

Apa isih pantes dak ijir bandhaku

Yen mung rupa

Sandhang, pangan, papan

Apa isih kurang

Kaparingan pamulangan lan kasarasan

Gusti Allah Maha Sugih

Yagene owel ngeculake sing kok duweni

Kamangka mung kanthi ngucap rasa syukur makaping-kaping

Kabeh diganti, diparingi

Ponorogo, Oktober 2009

Setoreh Puisi di Ulang Tahun Kawan, oleh Madagumilang

Setoreh Puisi di Ulang Tahun Kawan

Oleh Madagumilang

Terjerumus di tepi lingkaran waktu

Kau  pasti takkan pernah merasa

Kesaksian selembar demi selembar uban

Yang diam-diam menjadi sekujur

Menjatuhkan usiamu satu per satu tersungkur

Tapi dalam genggaman fajar hingga larut senja

Doa itu mencakar-cakar langit

Ingin mendekap dan menemukanNya

Bergantian melukai subuh hingga isya

Ponorogo, 2 Oktober 2009