Yagene Atiku Kebrongot ing Tanah Lot, Geguritan dening Madagumilang

Yagene Atiku Kebrongot ing Tanah Lot

Anggitanipun Madagumilang

Senajan lakuku kenceng

nanging isih dipentheleng

pecalang kuwi,

nalika mlebu gang dudu dalan menyang punjer sesawangan.

Tanah Lot, sapa sing njalari atiku kebrongot?

Budhalku bareng baliku bareng,

yagene saiki kijenan

kaya babar pisan ora nate kekancan

(Kabeh kang dak gawa

melu-melu mlungker kaya sing manggon guwa-guwa kuwi

nalika hapeku mati kameraku macet,

kamangka dongaku dohna saking bilahi

mung slamet kang tinemu)

Denpasar, Oktober 2009