Kangen Iki Kangenmu? Geguritan dening Madagumilang

Kangen Iki Kangenmu?

Anggitanipun Madagumilang

Pangumbaraku kandheg ketlikung sajerone suwung
Judheg, kaya kepidak rupeg ambegan sumpeg
Keslempit kecepit unjalku seret lan mampet
Nalika tansaya ngadoh saka gelagepanku
Nyedhot tumetese luh kerana tatu
Kangen iki
Kangenmu?

Anggere wis wuta marang sadhengah enggok
Kenceng gondhelane krasa abot mbopong kekisruh
Saben sapecak nglangut nggayuh kempute mbunderan
Dalane ati kang kepengin pinter enggal lumayu
Tolah-toleh ora tinemu
Eling-eling iki wis tekan watese pangertenku
Dak ranggeh pucuke mentelung ing pengarep-arep
Kanthi dlumukan nggrayahi ing pepeteng

Ora ta, apa aku kudu owah dadi srengenge dhisik
Yen kepengin bisa nothok lawangmu?
Nalika kabeh kekuncen rapet
Mung kari mereme mripat
Ketemuku
Tumeka ing anglere turu
Nemoni kangen iki
Kangenmu?

Ponorogo, Februari/November 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: