Meh, Geguritan dening Madagumilang

Meh

Geguritan dening Madagumilang

Pirsanana. Langit meh maringi mendhung lan udan kanggo nelesi awak sakojur nalika ndheprok kaya alang-alang rubuh. Iki sing kelingan malah srengenge, yen swarane kabeh iber-iberan dadi bisu, glagepan mbengoki rasa kuwatir ing atimu sing alon-alon ilang.

Nalika kok tinggal, tanduran ing kebon lan tegalan wis ora kena kanggo ngeyup, nanging wong-wong kok ya nastiti olehe nyatheti, kaya sing ditemplekake ing pager kuwi. Ana tetembungan angel sing kudu diwaca, sing surasane meh kabeh ngenani uripe awake dhewe iki.

Kuwi sing gawe rasa pangrasaku kaya meh kecemplung ing ruwet bingung lan wedi ngubengi labirin. Apa aku kudu milih ngiwa, nengen, apa terus bablas nggoleki ancas sing wis dipapag sakehing pituduh lan kena tak undhuh tumekaning subuh?

O, iki ta jawabanmu. Dadi miyak wewadine donga, dhuh Gusti mugi kula kaparingan margi ingkang leres. Mengko ing saterange udan, awake dhewe bakal kelakon milih salah siji warnane candhik ala kae. Sing mlengkung sampurna karo njejer tharik-tharik abang, jingga, kuning, ijo, biru, nila, lan ungu, kok kaya lagi njlentrehake lelakon iki.

Senajan aku tansah ngelingi ana tetembungan angel sing kudu diucapke, nanging nyatane ora megat pepenginanmu sing dumakan duwe niyat ndremimil mbisiki aku: Nganti tekaning janji, aku tansah nresnani.

Ponorogo, ‘Idul Adha 1430 H

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: