Wewadimu, Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Wewadimu

Geguritan dening Madagumilang

Wewadimu kuwi, pancen wewayangan kang tansah remeng-remeng, lan isih dibesangi sandhi swara kudu diunekne wong sing kepengin banget nyedhaki. Sok-sok malah dijarag pedhut sing nambahi peteng olehku mandeng sadawane dalan menyang lawangmu. Kaya duwe niyat menggak nggonku kepengin nothoki, nanging emoh mlebu utawa bali. Nalika kuwi aku isih krungu ana swara lirih ngeman wong pamitan iki.

Nek ngono apa ketemuku kowe iki sing kok gawe ngluwari wewadi?

Embuhlah, nanging ora merga saka kuwi lakuku dadi kandheg, emoh mlebu utawa bali. Tetep wae njangkah lan mlangkah bareng getihku, sansaya lancar senajan kabeh kudu kerep ngempet. Cetha meruhi wewadimu kuwi, ndadak owah dadi tembok malangi kekarepanku. Terus kepriye? Kamangka lungaku wis kadhung adoh, panyandhangku wis kadhung kembloh.

Nek ngono apa ketemuku kowe iki sing kok gawe ngluwari wewadi?

Ponorogo, 30 November 2009