Kemrungsungku, Geguritan dening Madagumilang

Kemrungsungku

Geguritan dening Madagumilang

Wis ta, aja dipeper nggonku kemrungsung
Ngukur rasa gatel kang gubrah ing sakojur geger
Merga, gorehing ati kuwi rak uler
Landhep wulune njojohi kulit kaya ama angel ditumpes
Yagene ora kok arani katresnan kang malah nggawe laraku?

Aku pancen lena, tansaya ampang nggonku gondhelan
Ing epange kembang nalika tamansari iki kelangan eri
Wong padha ora keconggah negesi kaendahan
Merga kemrungsung meruhi uler kuwi nggremeti ati, dudu melati
Yagene ora kok arani katresnan kang malah nggawe laraku?

Ponorogo, 2005/2009