Delengen Geguritan Dening Madagumilang

Delengen

Geguritan Dening Madagumilang


Upama geni, gawe ulap nggonku mandeng sadurunge kedhep. Dadi cuwer, kuwi kabeh rasa ngresula sing netes-netes nibani cengkar ing pangertenku. Yen bab pepati nyatane kok akeh sing kaya-kaya cukup mung ditoleh thok. Ora maelu marang olehe gereng-gereng sesambat, tur kandheg sajeroning ati kang kemlinthi, dumeh bisa ngobong hawa nepsu sak karepe.

La terus awune iki isih anget, malah kok gawe klilipe mripatku. Perihe tekan dhadhaku kejepit kekarepan adreng, nanging kok tolak, kok inggati masiya ora ngenal maksiyat blas.

Nanging pinuju beluke ngebaki ambeganku, isih ana cepitan sing hawane seger. Kuwi sadurunge awune nglalekake genine ngobong sakehing cublukku, kok gelem digawe babu dening rasa ngresula. Yagene ora duwe panggraita ing dina sesuk?


Ponorogo, 2010

4 Tanggapan

  1. Pertamaxsss..
    Aku seneng geguritane , manteb Mas.

    Salam kenal & Sukses

  2. manteb sanget mass..dalem remen sanget..!!!

    salam kenal kemawon

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: