Geguritanmu Ing Ultah Iki, dening Madagumilang

Geguritanmu Ing Ultah Iki

Anggitanipun Madagumilang


Yen saben taun wilangane umur iki nambah siji, yagene isih akeh sing negesi yen satenane kuwi malah disuda siji? Mula nalika wong-wong padha ngeling-eling dina kelairanmu, anane mung tansah bisa gawe seneng. Apa ati iki kudu mengkono?

Merga mbesuk kowe ya bakal nemoni lelakonku. Ngresula nalika nggunting kuwi mung srana gawe ngilangi sumpeg, nugel kenceng thukule uwan. Kaya-kaya landhepe bisa gawe ulap nyawang srengenge wayah sore.

Kowe nate nggresah, kok rasane wis arep wengi. Entenana yen mlebu temenan ing peteng ndhedhet, mengko malah kabeh padha ora ana sing maelu, endi sing ayu, endi sing bagus, sing enom, sing tuwa. Entek-entekane banjur mung padha takon, sapa sing ngrewangi gawe padhange pepeteng kuwi.

Isih kelingan apa ora, nalika sok-sok kowe ijen, sengaja ndhewe merga kepengin bisa sesambungan karo janji-janjimu sing biyen nate kok ucapke, tumrap urip ing dina iki, tumrap dina sesuk sing isih kebak pengarep-arep. Tibane sapa sing teka? Umurmu sing tansaya adoh mlakune mrana.

Ya angger-angger kaya mengkono kuwi aku dadi kepengin ana sandhingmu, uluk salam ana sangarepe lakuku sing mesthi kok arani bodho banget. Ajeg angslup ing telenge donga, dadi nglalekake sakabehane.

Kudune kelingan marang luputmu, marang luputku dhewe, nalika isih kesengsem nguber-uber playune rasa rumangsa bisa unggul kelakon nggayuh langit lan rebutan lintang karo terus-terusan nambahi gedhene hawa nepsu, kebak dening ambisi serakah nduweni panguwasa.

Gayeng tenan yen kuwi bisa dieling-eling ing ultahmu iki, ya.

Ponorogo, 2010.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: