Geguritan Kanggo Nambani Kangenku Marang Trinil, Anggitanipun Madagumilang

Geguritan Kanggo Nambani Kangenku Marang Trinil
Rikala 24 Nopember 2007

Anggitanipun: Madagumilang

Trinil,
Mung kerana mbelani kepengin kepethuk awakmu, sawise metu saka Ngawi, aku nganti makaping-kaping ngandhani sopir aja lali ngenggokake bis nuruti tetenger sing dipasang ana baliho nuju menyang panggonanmu, ben ora kebablasen. Kaya-kaya kabeh bisa meruhi awakmu ngawe-awe nganggo tlalene Stegodon. Lan sajak kesusu olehmu menehi ngapura marang tekaku sarombongan kang pancen telat. Ya mung kerana mbelani ben bisa kenal, sokur-sokur nresnani awakmu.

Sawise ana sangarepmu, Trinil
Aku rumangsa wis dudu warok maneh. Aneh, bareng meruhi gedhene gadhing-gadhing Stegodon kuwi, olehe mlengkung karo ngacungake pucuke tekan langit, sajak nganggep remeh banget koloranku. Nganti padha kelalen nggeguyu olehmu wuda, lan temenan, saka diorama kuwi mbok aruh-aruhi kabeh sing mandeng sajeroning pepeteng, rasane kaya  nyingseti kenceng udheng-udhengku, kamitenggengen.

Pithe!” olehku sapa aruh kaya wis tepung suwe mangerteni jenengmu, Pithecanthropus erectus. Lha kok jebule awakmu kaya-kaya mbungkukke geger, nanging dudu pakurmatan kanggo ngurmati tekaku sarombongan, eman, tanpa ngapurancang lengenmu nglembreh entheng banget ing kiwa-tengene awakmu. Kira-kira ana sing nembe wae kok jupuk kanggo  madhani srengen sing lirih, nggremeng ngajak caturan nganggo basa aneh, yen disawang coreke ireng kaya penadhonku ngratani sakojur kulitmu.

”Asmuyoga,” dumadakan jenengku kok ucapke kalem, jlentreh, semanak. Nanging saka dialeke aku ngerti yen kuwi basane pawongan Landa, Eugene Dubois. Wong sing wis nemoake awakmu wiwit taun 1891, senadyan saiki panggonanne adohe mung 175 meter saka aku, yen ngadeg cedhak tugu pepengetan 80 sentimeter dhuwure, karo nyawang petilasan situsmu pener kenceng pas gisike Bengawan Solo sing lagi menggok.

Mangkel merga meh ora percaya marang pendelengku dhewe. Ing kono lagi ana truk-truk antri ngemot wedhi bengawan. Pithe, Pithe, yagene wong-wong kae ora padha melu-melu  nglestarekake situsmu iki, aja-aja isih ana slilit saka sisane untumu sing katut.

Mula Trinil, rungokna
Nalika aku karo sendhen wit juwet, nggagas mendah yen krungu swarane Bubalus Palaeokarabau lagi nyenggut suket, ora ngreken panase srengenge, wong ya sungune wis dicawiske ana museummu. Olehe mlangkah aras-arasen kuwi kaya-kaya wis wiwit jaman kuna-makuna, ora owah babarpisan. Banjur njerum anteng ana blumbangan endut.

Aku ngerti, Trinil
Awakmu mesthi rada gela kaya replika-replika fosil cumplung kuwi ya katon olehe gela. Nanging ngapuranen wae, aku tetap bakal ninggalake awakmu, tanpa salaman lan uluk salam. Wis longgar udheng-udhengku, lan koloranku. Rasane malih dadi warok maneh, sawise ngrasakke olehmu kenceng banget nggondheli, kaya atose fosilmu.

Ponorogo, 2010

2 Tanggapan

  1. wwooouww…..aku mesam mesem moco tulisan njenengan….sajak koyo melu ngrasakke wae….

    purwati
    http://purwatiwidiastuti.wordpress.com
    http://purwati-ningyogya.blogspot.com
    http://purwatining.multiply.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: