Geguritan Sawise Kelakon nDherek Guruku Ing Kraton Solo Rikala 24 Nopember 2007 Dening: Madagumilang

Geguritan Sawise Kelakon nDherek Guruku Ing Kraton Solo
Rikala 24 Nopember 2007

Dening: Madagumilang

Aku rumangsa yen uwan ana rambute guruku kaya-kayaa bisa nglacak sejarahe Kraton Solo. Wis nganti pirang-pirang ler nuduhake adohe pengalaman anggone njangkah saka jaman gula kelapa nganti tekan ngerteni legine glukosa. Ngumbulake gendera abang putih ing pucuk-pucuke wit sawo kecik kang jejer-jejer ana ing plataran sangarepe Ngarso Dalem.

Senadyan ora pareng diambah nganggo sepatu, sumebare godhong sawo kecik ing plataran kuwi nambahi ganepe crita kang ginurit endah ing sandhuwure wedhi Segara Kidul, kaya-kaya isih ngandut peparinge esem Kanjeng Gusti Putri Kencana Sari.

Guruku ya Kraton Soloku, yen kadhung wani ditantang perang bakal ora ewuh olehe njejer mriyem sepirang-pirang. Nanging yen anteng, pancen pener olehe nglakoni kawicaksanan budhaya Jawa. Kaya pajangan, tansah enak disawang ing sakiwa tengene koridor museum, senadyan lakuku keblandhang-blandhang manut jangkahe guide.

Mula kuwi anggone mlangkah guruku rasane kok kaya wis pirang-pirang jaman, ngetut eluke keris, pucuke tumbak, utawa ngurut pinggir landhepe pedhang. Dumadakan ana sing ngajak playon ing sisihe kreta kencana, iki nyebabake ngelak banget lan kepeksa mampir nyidhuk banyu sumur kang segere meh kaya banyu wudu ing salore mushola kae.

Jebule, saka kono tuwuh pangertenku yen aku mung kaya murid sing kratone repot banget nggoleki ana ngendi Ponorogone. Merga kabeh bakal tega mepe sakehing klambi tukon wiwit saka Klewer.

Apa ya satenane aku iki sing Klewer? Sing kudu ditawak-tawakke dhisik kanthi sabar ben dienyang masiya ora dituku. Banjur tuwuh rasa khidmad ambles bareng sujudku ing satengahing mesjid,  kelingan guruku nate mbenerake yen kabeh mono kudu disranani mung niyat golek ridhane Gusti.

Mula ing kene, Kraton Solo iki
Kabeh mulangi aku mangerteni guruku, Ponorogoku

Ponorogo, 2010.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: