nDhingkluk Geguritan Anggitanipun: Madagumilang

nDhingkluk

Geguritan Anggitanipun: Madagumilang

Yen awakmu mung ndhingkluk ngono kuwi, dudu isin sing mbok singkrihake teka ngarepku. Kaya-kaya sing biyen wis dak apali malih manglingi bareng aku nyawang pasuryanmu saiki. Yagene kok wenehke pipimu marang wengi lan kok araske lambemu marang sepi, nganti tumekaning pajar panggah dudu srengenge sing nyunari pasuryanmu, wis dudu subuh maneh sing madhangi, dadi ora ana tegese mleroki pengarep-arep saka kedheping mripatmu.

Kamangka wis puluhan taun olehku menehi weruh, apa anane ora tak luwihi ora tak suda babar pisan. Kok ya isih bisa gojag-gajeg nglangkahi dina-dina sesuk. Apa merga aku ora wasis ngetung takere dosa-dosaku tinimbang ganjaranku, apa merga saking bodhoku ora enggal mangerteni punjere ngibadah?

Banjur gawe kandheg nggonku takon, nalika awakmu tetep ndhingkluk, ngemohi abote sanggan kang wis puluhan taun olehku menehi weruh. Nanging krasa banget yen awakmu saiki wis bisa ndhelikke sepi, nyisih adoh saka panjelihe swara, kaya-kaya rapet didhekep dening jiwa kang tansah pasrah ana ing astaMu.

nDhingkluk, bareng krungu umurku.

Ponorogo, 2010

2 Tanggapan

  1. I’thirof
    Kebak patuladan, matur nuwun
    Ijin share..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: