Kelingan Ponorogo, Kelingan Ponorogoku Geguritan anggitanipun Madagumilang

Kelingan Ponorogo Kelingan Ponorogoku

Geguritan dening Madagumilang

Yen kelakon bisa ancik-ancik susun dhuwur dhewe ing kantor kabupaten, jajal karo ndhangak lintang-lintang kae coba cacahen. Kaya-kaya pating krelipe kuwi bisa ditandur ing sela-selaning pasuketan, mengko sawise udan tumeka subuh. Kaya mengkono gegayuhanku, tansah dak unggah udhunke, supaya ora tansah sumelang yen ta nganti tiba ajur nemahi bubrahing sesambungan iki.

Disawang dudu inten, pedhut lagi ngaras njekute embun, nelesi pipi alus kang mung sarwa pasrah dielus. Cingak bareng sliramu saiki wis bisa mbatang cangkrimanku wingi. Karo ngojahake lelucon nakal sangisore reco macan. Iya, aku ngerti, iku bakal mepaki jagade urip bebarengan.

Lan nalika rada sawetara adoh, aja lali bola-bali Ponorogo iku bener jenengku, senajan reyog nggonmu nimbali nganggo swaramu kang njiwiti atiku kedher nedhas tumekaning jiwa. Gek suk kapan aku krungu olehmu mbisiki nalika wengi kaya iki wis manjing dadi sarwa diidini.

Ponorogo, Juni 2010.

2 Tanggapan

  1. sinirating rasa, kang ngebyuki sulistya mring pangripta
    sinurating pada, kang uga nelesi pasuryaning sutresna
    lan ancik-anciku ing lingsir wengi, lir kagurit premana..

    (gunging panuwun tan kinira, sulistya banget..)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: