Geguritan Saka Sajerone Larahan Mblasah, Geguritan dening Madagumilang

Geguritan Saka Sajerone Larahan Mblasah

Anggitanipun  Madagumilang


Bener kandhamu? Iki mayite wong wadon planyahan kang wus kondhang saurute warung-warung pinggir kali? Kentir nyangsang sajerone larahan mblasah. Kok rumangsaku dudu sing kaya ngono kuwi. Apa? Uripe awak dhewe iki rak wis kebacut kadol. Nyenyuwun, apa ngrampok, apa nguber-uber. Jaremu apa? Kamulyan?

Kamulyan kuwi apa ya duwit cring sik kok uncalke ana tangan ngathung, apa ya kaya nggeret tas sing lagi dicangklong, apa malah jiret kenceng ana gulu? Goroh. Awak dhewe iki bisa apa saliyane ethok-ethok? Ngreraga dadi kyai, dadi pahlawan, dadi dhuafa, ning ajeg duwe pamrih.

Pamrihe tur maneh, ora mandheg ngarep-arep kang kok cekeri saka sajerone larahan mblasah,  nanging ora kena. Kok tawak-tawakke, nanging ora payu. Kejaba bledug lan bulek saka knalpot kang tinemu. Ya muga-muga wae iki kirimane mbulan wayah sore, nalika awak dhewe miwiti greget, utawa ngrampungke greget, lan ing kono dadi pasinaonku. Kuwi, lampu-lampu kuwi, kok banget olehe gumregah mapag reruwet, nyedhoti kebul ana ambeganku, ngobok-obok getih ing ototku iki. Banjur sirep.

Sirep? Waspadakna dhisik, iki ngono lagi antri dawa banget tumuju macet kang ora kenyana-nyana rampunge. Mati. Bener kandhamu?

Ponorogo, Agustus 2010.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: