Geguritan Marang Diajeng, Sawijining Interlude, Anggitanipun Madagumilang

Geguritan Marang Diajeng,  Sawijining Interlude
Dening Madagumilang

Menawa sliramu wis ngerti, Diajeng, yagene malah nyuwun aku kudu mbuktekke prasetyaku. Dikaya ngapa, aku ora bakal kabotan, angger sliramu ora sangga-runggi kanthi ora leren-leren nyuwun aku mbuktekke prasetyaku. Ing antarane ambegan dawa, ya kudu ana kapitayan kuwi. Saengga nalikane sliramu ngalem, kaya-kaya ana interlude kang ora bakal bisa dirampungake.

Interlude iku apa bener mengkono, wangsulanku mung wujud geber transparan. Yen sregep mbok sawang, prasetyaku asring dolanan wewayangan ing suwalike kuwi. Ngemuli rasa wirang, deweke tega ngenengake wae polah sing kliru ing nalika awake dewe nalika isih bocah. Digendhong, diemban nganggo jarit sing padha, dilela-lela karo liyer-liyer kepenak. Iku lugu. Naif. Saumpama bayi, ning banjur ujug-ujug Diajeng rewel, merga mikmu entek. Aku ya sok rewel, yen ngelak mung dak sedoti jempolku, karo pamer marang sliramu, sepira kepinteranku ngempet kangen.

Ponorogo, Juni 2010.

4 Tanggapan

 1. Atur taklim Kangmas…

  Wah jan Guritan njenengan niki ngantos mlebet jroning manah kulo
  mbok kulo niki nyuwun paripih lan wewarah supadoso saged tumut nguri2 kabudayan jawi ingkang ageng.

  Matur sembah nuwun

  Yitno Gunungkidul

 2. panjenengan menika Ponorogo ne pundi??

  mboten nate mireng asma panjenengan punapa kula ingkang “kuper”

  saestu, geguritan panjenengan sae sanget.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: