Njiret Geguritan anggitanipun Madagumilang

Njiret

Geguritan anggitanipun Madagumilang

masiya ngopi ngene iki isih panggah ora betah
dirangkul sepi
sansaya ngruket anut kedhere keteg
katresnan kang njiret wiwit repet-repet