Panemuku Selawase Iki Geguritan anggitanipun Madagumilang

Panemuku Selawase Iki
Geguritan anggitanipun Madagumilang

kesampar kesandhung senadyan aku dudu bal
ning babarpisan ora nasib sing disalahke
kejaba polahe dhewe
kejaba pokale dhewe
nalika eling yen melik iku asring nggendhong lali
nalika lali yen bungah iku bakal nemu susah
o, urip kang aji
tansah diudi aja nganti nguciwani pati

Ponorogo, 2011