Alif, Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Alif

 Geguritan dening Madagumilang

 menapa rumaos kelajeng menawi panjenengan kepareng anampi

saupami menika taneman ingkang saget gesang ing jantung

saengga keteg mbaka ketegipun kados-kados ndhawahaken woh

berkah kesuburan karob dening rah

ingkang mboten kedah kadhahar sinambi kojah

utawa sinambi mlampah samargi-margi amargi kemutan amanah

saking Maha Punjering Pitedah

 Ponorogo, 2011