Pincuk Godhong Gedhang Ujug-ujug Ceblok Sandhing Tembok Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Pincuk Godhong Gedhang Ujug-ujug Ceblok Sandhing Tembok

 Geguritan Anggitanipun Madagumilang

 Pincuk godhong gedhang kok ujug-ujug ceblok ana sandhing tembok sisihe turonku. Yen kaget dudu merga weruh landhep lincipe biting nyongot kaya kepincut ngincim guluku. Lambeku mung bisa ndredheg magep-magep ditekak, gak kuwat sesambat sajak kesrakat. Mula gak bakal migunani pitakon ing bab sapa sing wis rampung sarapan wanci ngene iki, mung bisa mbadhe kaya pokale lelembut nanging dudu sebaene. Ngerti banget aku gemang diajak cangkriman lan ora maelu sakehing reridu. Doh-dohna sing adoh, aja ndulit aja ngganggu, mengkono upama dak tiru rapalane simbahku.

Ponorogo, 2011