Ana Ngendi Gemandhule Pengarep-arep, Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Ana Ngendi Gemandhule Pengarep-arep

 Geguritan Anggitanipun Madagumilang

 Wangi temen ambune nalika mekrok seger mbarengi mendhung isih digandhuli udan. Kowe kuwi apa sawenehing kembang apa sumringahing kautaman ing sajeroning ati kang lagi nampa pepeteng ta. Nanging aja kok tangiske dadi gerimis kerep ya masiya jiwaku rasane kaya wis kena pirang-pirang ketiga. Mung bisa sabar ngenteni sing tlaten nyebar winih kabungahan lan mbutuhake banget kabagyan.

 Ponorogo, 2011