Refleksi Prapatan Jeruksing Ponorogo, Geguritan Anggitanipun Madagumilang

Refleksi Prapatan Jeruksing, Ponorogo

Geguritan Dening : Madagumilang

Pancen durung rampung kabeh olehe mboreh rasa kekes nembus jaket, nanging kaya-kaya wis lingsir sakabehing lelakon ing sajeroning setaun iki. Dadi krasa yen wengi malih sembrana nyalahke mangsa nrajang kulitku nganti raket banget ngrangkul rasa njekut, ninggal patrap kang ngadeg jejeg kaya tugu atise teles kebes ing tengah prapatan kuwi. Terus yen kepengin ngrefleksi apa sing arep direfleksi?

Ndeleng bakul puthune lagi wae dientas, mengko digawe nyandhing kopine kang durung disruput, dadi kaya urip kang gur mampir ngombe. Nanging angin wis hewes-hewes ngemohi sing duwe niyat melekan ngubengake pandom jam nganti tekan subuh mbarengi ketege jantung.

Dhuh, Prapatan Jeruksing kaya padatan kamitenggengen nyawang sepine, nalika sing padha dodolan milih kukut karo nggawa mulih kabeh pengarep-arep dina sesuk, tinimbang kebacut ngantuk. Terus yen kepengin ngrefleksi apa sing arep direfleksi?

Ponorogo, 30 Januari 2010.