Dimensi-dimensi Itu Puisi oleh Madagumilang

Dimensi-dimensi Itu

Oleh Madagumilang

memangnya tak jenuh menguasai ruh yang dikurung ruang

kaku dijepit waktu menjadi saksi dimensi demi dimensi

walau tak melulu masa lalu

Ponorogo, 2011

Uripe Sapa Kaya Dolanan Ceki Geguritan dening Madagumilang

Uripe Sapa Kaya Dolanan Ceki

Anggitanipun Madagumilang

nora ngemungake ngrumangsani menawa urip iki disengguh asor kaya dolanan ceki

kepenak olehe ngesut kelakone pakarti sing menang lan pakarti sing kalah gilir gumanti

macak kuwawa sajak enthos tenan nguthut metune kabegjan ing sawanci-wanci

 iki ya nora  ngemungake ngrumangsani jare bakale bedor dengkek dadi ratu kenci

kamangka pengarep-arep bener kuwi penere menawa pati wus dadi ancas kang sejati

 Ponorogo, 7 Juni 2011