Dalam Agustus Ada Kemerdekaan, Puisi oleh Madagumilang

Dalam Agustus Ada Kemerdekaan

Puisi oleh Madagumilang

kalau aku adalah malam,
agar tak semakin padam hari-hariku,
tolong merdekakan matahari di hatimu
biar siangnya menjemput kibaran sang saka

yang mengipaskan kegerahan tubuh basahnya
dalam titik demi titik keringat darah,
lalu akan kaucucurkankah selalu dalam sejarah?

 Ponorogo, Agustus 2012

 

Pitakonku Marang Wewarah geguritanipun Madagumilang

Pitakonku Marang Wewarah

 Geguritanipun Madagumilang

 yagene isih gemang nyenyandhang ati wening

kepara kekejer nggone meper nepsu keblinger

kang ngglandhang wani tumekaning pati

 suk kapan bebarengan

anteng mapan sumarah sandhuwuring sajadah?

 Ponorogo, 2012

Mengapa Puisi oleh Madagumilang

Mengapa

Puisi oleh Madagumilang

inginkan tanah karena ada arca di dalamnya
inginkan angin karena ada semilir di ketenangannya
inginkan api karena ada bakar di geliatnya
inginkan air karena ada gemericik di langkahnya
inginkan aku karena ada engkau di jiwanya

Ponorogo, 2012

Makarya geguritan anggitanipun Madagumilang

Makarya

Geguritanipun Madagumilang

yagene mung sedhakep ngekep dhadha
jare yen ora ubet ora bakal isa ngliwet
kejaba sliramu nembe tegel ngguwak kalodhangan saengga ora kumanan
rejeki kang tumiba ing saurute dalan penguripan
ora tangeh tansah dadi rebutan
mula bener, yen ora obah sengara bisa mamah
senadyan kekarepane ati golek gampange
kaya mung pengin wira-wiri wareg lan bola-bali bathi

Ponorogo, Juli 2012

Tumrap Ada-ada Kudu Manut geguritan anggitanipun Madagumilang

Tumrap Ada-ada Kudu Manut

 Geguritan dening Madagumilang

 Geleme nglakoni kuwi merga isih sregep apa wegah lumuh?

Yen lumuh ya lumuh nyapa dene sregep ya sregep nyapa

Wong upamoa sregep harak sregep-sregepku dhewe

Tur ya lumuh-lumuhku dhewe

Ngene iki apa ateges njebol bendungan wewaler

Lha wewaler sing endi?

Mesthine sing ra nyocoki ati

Sing kaya pasa uwis dak sahurke

Aku kebanjur tansah mbeguru maring kekarepanku

 Ponorogo, Juli 2012

 

Apa Mbok Kira geguritan dening madagumilang

Apa Mbok Kira

 Geguritan Dening Madagumilang

 apa mbok kira yèn wis kuwawa kuwasa kuwi banjur sak kepénaké

nganti ora rumangsa ditekani rasa wegah olèhe sregep ngopèni roh

kang dianggo nggegulang jiwa dimèn nora pèndèng kejepit jantraning wektu

tansah munyer ngisèni urip lan penguripan

nora mung mbegegeg nyeksèni lelakon mbaka lelakoné para kawula alit

kang panjerité keprungu sora ing sangarepé

nanging arepa dikaya ngapa,

ngenggoni jejeré wong sudra aku mung bisa ngudarasa

Ponorogo, 15 Juli 2012

Ada Dalam Doa Dalam-dalam Puisi Oleh Madagumilang

Ada Dalam Doa Dalam-dalam

Oleh Madagumilang

Berada di keberadaan ada

Aku mengakui  keakuanku

Dikemanakan ke mana

Sebisa-bisanya bisa

Adalah menyerah

Allah

Ponorogo, 19 Juni 2012