Alifbata-alifbataku Selama Ini, Puisi oleh Madagumilang

Alifbata-alifbataku Selama Ini

 Puisi oleh Madagumilang

 lalu bukankah malaikat yang akan mencatat dengan teliti

huruf demi huruf kehidupanku

tapi tatkala sampai perintah itu

semua ketakutan telah memasuki kebingungannya di labirin

serumit kemauan ke kanan atau ke kiri

tetap saja terjebak hingga gemetar terakhir menyongsong fajar.

maka ditunjukilah jalan lurus itu

yang berujung pada kepastian umur

dan berkali-kali mengeja warna pelangi

lengkungan nasibnya menyusun berlapis-lapis tingkahlaku

menjadi daftar kata-kata kesulitan kemudahan

yang ketika dibaca tiba-tiba di depan guru alifbata

 Ponorogo, Ramadhan 1433H/2012M

Iklan

Pitakonku Marang Wewarah geguritanipun Madagumilang

Pitakonku Marang Wewarah

 Geguritanipun Madagumilang

 yagene isih gemang nyenyandhang ati wening

kepara kekejer nggone meper nepsu keblinger

kang ngglandhang wani tumekaning pati

 suk kapan bebarengan

anteng mapan sumarah sandhuwuring sajadah?

 Ponorogo, 2012

Makarya geguritan anggitanipun Madagumilang

Makarya

Geguritanipun Madagumilang

yagene mung sedhakep ngekep dhadha
jare yen ora ubet ora bakal isa ngliwet
kejaba sliramu nembe tegel ngguwak kalodhangan saengga ora kumanan
rejeki kang tumiba ing saurute dalan penguripan
ora tangeh tansah dadi rebutan
mula bener, yen ora obah sengara bisa mamah
senadyan kekarepane ati golek gampange
kaya mung pengin wira-wiri wareg lan bola-bali bathi

Ponorogo, Juli 2012

Kowe Dudu Sliramu geguritan dening Madagumilang

Kowe Dudu Sliramu

Geguritanipun Madagumilang

Dadiya banyu aku gelem nyawuk

Dadiya kali aku gelem banjir

Dadiya segara aku gelem nyabrang

 

Dadiya krikil aku gelem nyebar

Dadiya watu aku gelem ngreca

Dadiya gunung aku gelem munggah

 

Dadiya godhong aku gelem nyuwek

Dadiya wit aku gelem ngeyup

Dadiya alas aku gelem mbabat

 

Dadiya geni aku gelem panas

Dadiya senthir aku gelem nyumet

Dadiya kobongan aku gelem nyirep

 

Dadiya kowe aku gelem

Ponorogo, Juli 2012

Tumrap Ada-ada Kudu Manut geguritan anggitanipun Madagumilang

Tumrap Ada-ada Kudu Manut

 Geguritan dening Madagumilang

 Geleme nglakoni kuwi merga isih sregep apa wegah lumuh?

Yen lumuh ya lumuh nyapa dene sregep ya sregep nyapa

Wong upamoa sregep harak sregep-sregepku dhewe

Tur ya lumuh-lumuhku dhewe

Ngene iki apa ateges njebol bendungan wewaler

Lha wewaler sing endi?

Mesthine sing ra nyocoki ati

Sing kaya pasa uwis dak sahurke

Aku kebanjur tansah mbeguru maring kekarepanku

 Ponorogo, Juli 2012

 

Apa Mbok Kira geguritan dening madagumilang

Apa Mbok Kira

 Geguritan Dening Madagumilang

 apa mbok kira yèn wis kuwawa kuwasa kuwi banjur sak kepénaké

nganti ora rumangsa ditekani rasa wegah olèhe sregep ngopèni roh

kang dianggo nggegulang jiwa dimèn nora pèndèng kejepit jantraning wektu

tansah munyer ngisèni urip lan penguripan

nora mung mbegegeg nyeksèni lelakon mbaka lelakoné para kawula alit

kang panjerité keprungu sora ing sangarepé

nanging arepa dikaya ngapa,

ngenggoni jejeré wong sudra aku mung bisa ngudarasa

Ponorogo, 15 Juli 2012

Ada Dalam Doa Dalam-dalam Puisi Oleh Madagumilang

Ada Dalam Doa Dalam-dalam

Oleh Madagumilang

Berada di keberadaan ada

Aku mengakui  keakuanku

Dikemanakan ke mana

Sebisa-bisanya bisa

Adalah menyerah

Allah

Ponorogo, 19 Juni 2012