ESEM MUNG SAK KLECEM geguritan Anggitanipun Madagumilang

ESEM MUNG SAKLECEM

~ geguritanipun MADAGUMILANG

ing antarane pilar-pilar iku,
ana saperangane atiku kedudut tatu,
mung kerana kena grayang panyawangmu,
ah, esem kang mung saklecem,
kaya-kaya wus kuwawa muwuhi dayaku tansah nyangga jejege pilar-pilarMu

Ponorogo, 22 Mei 2013

ING ENTEKING SASI GEGURITAN DENING MADAGUMILANG

ING ENTEKING SASI
Geguritanipun Madagumilang

ucul kaos mambu kringet ing wengi sumuk nalika udan nelesi tanggal anyar kang dak suwek kemleyang nibani pangkoning sujud lan wis ora ana maneh rasa iki mlarat apa kasugihan nlesihke kaanan uripku

tur maneh apa ya pantes aku tansah nggegadhang cinukupan donya yen kang nelesi awakku sak kojur ateges klumpuking dosa kang tan kendhat dak suwunake pangapura

Ponorogo, 2013

Kuminum Kopiku Sedikit Demi Sedikit puisi oleh Madagumilang

Kuminum Kopiku Sedikit Demi Sedikit

Oleh: Madagumilang

kadang dengan mengarungi deras hujan memburumu,
dan kubiarkan sebuah duplikat keindahan hidup
didamba banyak orang sekaligus banyak yang menyia-nyiakannya,
terpegang olehku hangat cangkirnya

itulah mengapa habis kehujanan lalu ngopi, sendiri, tapi segar
kucekakikkan rinduku, dari hitam persahabatan
dan hangatnya seduhan hidup tak berdampingan,  
lalu kuminum kopiku sedikit demi sedikit,
sambil menyerahkan seluruh rasa ingin
menyruput itu tak pernah terlupakan, tapi kapan?

Ponorogo, 14122012